Obavijest o održavanju intervjua

Na temelju članka 20. st. 4. a u svezi sa člankom 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu dostavljača/dostavljačice u Ured gradonačelnika grada Imotskog dana 27. studenog 2015. godine d o n o s i

Read more

Obavijest o održavanju intervjua

Na temelju članka 20. st. 4. a u svezi sa člankom 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu inkasatora/inkasatorice na parkiralištu u Vlastiti pogon grada Imotskog dana 27. studenog 2015. godine d o n o […]

Read more

Poziv za pisano testiranje

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu inkasatora/ice u Vlastiti pogon za obavljanje komunalne djelatnosti grada Imotskog dana 18. studenog 2015. godine o b j a v l j u j e

Read more

Poziv za pisano testiranje

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu dostavljača/ice u Ured gradonačelnika grada Imotskog dana 18. studenog 2015. godine o b j a v l j u j e

Read more

Poziv za XXIII. sjednicu Gradskog vijeća

Temeljem članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 2/09.1/013, 4/013)     s a z i v a m  XXIII.   sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog za dan 13. studenog 2015. godine, s početkom u 19:00  sati , koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Imotskog.

Read more