Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Imotski

Na sjednici održanoj 22.travnja 2016.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Imotski sukladno Pravilniku o upisu djece u vrtić, te o pravima i obvezama roditelja donosi natječaj za upis djece u Dječji vrtić Imotski za pedagošku godinu 2016./2017.g.

Read more

Obavijest o o održavanju intervjua

Na temelju članka 20. st. 4. a u svezi sa člankom 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu inkasatora/inkasatorice na parkiralištu u Vlastiti pogon grada Imotskog dana 14. siječnja 2016. godine…

Read more

Obavijest o o održavanju intervjua

Na temelju članka 20. st. 4. a u svezi sa člankom 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu radnika na održavanju hortikulture u Vlastiti pogon grada Imotskog dana 14. siječnja 2016. godine…

Read more