Obavijest o o održavanju intervjua

Na temelju članka 20. st. 4. a u svezi sa člankom 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu inkasatora/inkasatorice na parkiralištu u Vlastiti pogon grada Imotskog dana 14. siječnja 2016. godine…

Read more

Obavijest o o održavanju intervjua

Na temelju članka 20. st. 4. a u svezi sa člankom 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu radnika na održavanju hortikulture u Vlastiti pogon grada Imotskog dana 14. siječnja 2016. godine…

Read more

Poziv za XXIV. sjednicu gradskog vijeća

Temeljem članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 2/09.1/013, 4/013)     s a z i v a m  XXIV.   sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog za dan 16. prosinca 2015. godine, s početkom u 19:00  sati , koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Imotskog.

Read more