Gradsko vijeće

gradsko-vijeće

Predsjednik:

 • Petar Bašić-Markota (Lista HDZ-HSP-HČSP)

Članovi:

 • Jadranka Brečić (Lista HDZ-HSP-HČSP)
 • Milan Vujčić (Lista HDZ-HSP-HČSP)
 • Ana Mendeš (Lista HDZ-HSP-HČSP)
 • Zdeslav Tolić (Lista HDZ-HSP-HČSP)
 • Mirko Perkušić (Lista HDZ-HSP-HČSP)
 • Slavko Medvidović (Lista HDZ-HSP-HČSP)
 • Mladen Majić (Lista HDZ-HSP-HČSP)
 • Željko Petric (Lista HDZ-HSP-HČSP)
 • Petar Strinić (Lista HDZ-HSP-HČSP)
 • Berislav Šanić (Lista HDZ-HSP-HČSP)
 • Gojko Grančić (Lista HDZ-HSP-HČSP)
 • Ivica Kukavica (Lista birača Ivice Kukavica)
 • Maja Vican (Lista birača Ivice Kukavica)
 • Luka Mršić (Lista birača Ivice Kukavica)
 • Ranko Topić (Lista birača Ivice Kukavica)
 • Martin Lončar (Lista birača Martina Lončar)