Natječaji

Turistička zajednica Imotski

Natječaj za financijske potpore projektima udruga za 2016. godinu – pdf

10000388_1428537837389328_1218597208_o

Temeljem članka 10. Statuta TZ Imotski, Turistička zajednica Imotski raspisuje
N A T J E Č A J za dodjelu potpora u 2015. godini

1. Korisnici potpore su pravne osobe s prebivalištem u Imotskom koje organiziraju kulturna, umjetnička, sportska i druga događanja koja pridonose obogaćivanju turističke ponude kao i promidžbi grada Imotskog.

2. Maksimalni iznos pojedinačne potpore je 5.000,00 kn

3. Potpora se može iznimno dodijeliti istoj pravnoj osobi za maksimalno dvije manifestacije.

4. Turističko vijeće će na temelju dostavljene dokumentacije, a prema utvrđenim kriterijima odlučiti o korisnicima, iznosu i namjeni pojedine potpore.

5. Tražitelj potpore treba dostaviti Zahtjev za dodjelu sredstava, kratki opis događanja za kojeg se traži potpora te troškovnik.

6. Zahtjev s dokumentacijom dostavlja se na adresu Turistička zajednica Imotski, Jezeranska bb, 21260 Imotski, ili na mail info@tz-imotski.hr

7. Natječaj je otvoren od 25.ožujka do 03. travnja 2015. godine.

8. Ukupna sredstva namijenjena potporama u 2015. godini iznose 30.000,00 kn.