Obavijest o održavanju intervjua

Na temelju članka 22. st. 5.   Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem službenika za informiranje na neodređeno vrijeme grada Imotskog dana 25. listopada   2017.g. godine donosi obavijest o održavanju intervjua.

Obavijest o održavanju intervjua