Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje vježbenika na poslove zaštite na radu Vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti Grada Imotskog  dana 12. listopada 2016. godine o b j a v l j u j e

Read more

Poziv za sjednicu Gradskog vijeća

Temeljem članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 2/09.1/013, 4/013)   s a z i v a m  XXIX.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog

Read more