U Dubrovniku potpisana Povelja o bratimljenju i suradnji Grada Dubrovnika i Grada Imotskog

Danas je povijesni trenutak za Dubrovnik i Imotski jer se prijateljstvo i povjerenje koje se gradilo stoljećima kruni potpisivanjem dokumenta…

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

[pdf-embedder url="https://imotski.hr/wp-content/uploads/2023/01/Scan0001-1.pdf"]

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.…

Poziv za XI. tematsku sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,…

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova

Na temelju članaka 25. i 68' Zakona o šumama (,,Narodne novine", br. 68/18, 1 15/1 8,98lI9, 32120 i 145120), Ministarstvo…

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.…
Skip to content