2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proračun Grada Imotskoga za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020.g.

Odluka o izvršenju proračuna za 2018.godinu

Odluka o izmjeni proračuna Grada Imotskog za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Imotskog za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2018.

Odluka o izmjeni proračuna Grada Imotskog za 2018. godinu – II IZMJENE

Odluka o izmjeni proračuna Grada Imotskog za 2018. godinu – III IZMJENE

Odluka o izmjeni proračuna Grada Imotskog za 2018. godinu – IV IZMJENE