Program potpore osnivanja i razvoja malog gospodarstva na području Grada Imotskog za 2021. godinu

Program potpore osnivanja i razvoja malog gospodarstva na području Grada Imotskog za 2021. godinu

Na temelju članaka 45. Statuta Grada Imotskog („Službeni glasnik Grada Imotskog“ 2/09,1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni tekst, 2/17 – ispravak, 3/18 ), Odluke o provođenju mjera za poticanje osnivanja i razvoja malog gospodarstva na području Grada Imotskog za 2021. („Službeni glasnik Grada Imotskog“ br. 15/2020 ) i Programa potpore osnivanja i razvoja malog gospodarstva na području Grada Imotskog za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Imotskog“ br. 3/21), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog, dana 22. ožujka 2021. objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora iz Programa potpore osnivanja i razvoja malog gospodarstva na području Grada Imotskog za 2021. godinu

Zahtjev za potporu

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 

Share
Skip to content