Arhiva

IZMJENE I DOPUNE PPU 2014 – 2015
Prijedlog za Javnu raspravu :

– TEKSTUALNI DIO: pdf
– GRAFIČKI DIO:

1. Korištenje i namjena površina  pdf

2.1. Infastrukturni sustavi – Promet pdf

2.2. Infastrukturni sustavi – Pošta i telekomunikacije pdf

2.3. Infastrukturni sustavi – Energetski sustav pdf

2.4. Infastrukturni sustavi – Korištenje voda pdf 

2.5. Infastrukturni sustavi – Odvodnja otpadnih voda pdf

3.1. Uvjeti za korištenje , uređenje i zaštitu prostora

            – Područja posebnih uvjeta korištenja pdf

3.2.  Uvjeti za korištenje , uređenje i zaštitu prostora

            – Područja posebnih ograničenja u korištenju pdf

3.3. Uvjeti za korištenje , uređenje i zaštitu prostora

          – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite pdf

4.0. Pečat pdf

4.0 Građevinska područja pdf

4.0. Veza listova pdf

 Izvješće sa Javne rasprave :

– TEKSTUALNI DIO: pdf
– KARTA PRIMJEDBI: pdf