NAZIV SKUPA PODATAKAZAKONSKA ILI DRUGA OSNOVA ZA VOĐENJEPODZAKONSKI PROPISUČESTALOST OBJAVE/AŽURIRANJANAČIN PRISTUPAUVJETI KORIŠTENJA
(DOZVOLE)
FORMAT OBJAVEKONTAKT ZADUŽENE OSOBE
Evidencija o komunalnoj infrastrukturi
Građevine i uređaji javne nabave
čl. 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)kontinuirano - prema potrebislobodanOtvorena dozvola RH.xslxjure.kusic@imotski.hr
Evidencija o komunalnoj infrastrukturi
Groblja
čl. 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)kontinuirano - prema potrebislobodanOtvorena dozvola RH.xslxjure.kusic@imotski.hr
Evidencija o komunalnoj infrastrukturi
Javna parkirališta
čl. 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)kontinuirano - prema potrebislobodanOtvorena dozvola RH.xslxjure.kusic@imotski.hr
Evidencija o komunalnoj infrastrukturi Javne prometne površine
na kojima nije dopušten promet motornih vozila
čl. 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)kontinuirano - prema potrebislobodanOtvorena dozvola RH.xslxjure.kusic@imotski.hr
Evidencija o komunalnoj infrastrukturi
Javne zelene površine
čl. 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)kontinuirano - prema potrebislobodanOtvorena dozvola RH.xslxjure.kusic@imotski.hr
Evidencija o komunalnoj infrastrukturi
Nerazvrstane ceste
čl. 107. st. 3. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/12,148/13, 92/14, 110/19)kontinuirano - prema potrebislobodanOtvorena dozvola RH.xslxjure.kusic@imotski.hr
Evidencija o komunalnoj infrastrukturi
Javna rasvjeta
čl. 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)kontinuirano - prema potrebislobodanOtvorena dozvola RH.xslxjure.kusic@imotski.hr
Skip to content