Kategorija: Pozivi i obavijesti

Natječaji za prijem u službu

Na temelju članka 19. st. 1., članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 86/08, 61/11, 04/18.), članka 1. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 4/19.) i članka 1. Odluke o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 4a/19.), pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela Grada Imotskog objavljuje

Natječaj za prijam u službu „administrativna tajnica“

Pročitaj više ...

Savjetovanje s javnošću – Prijedlog – Strateški plan razvoja Grada Imotskog 2019-2023. godine

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga – Strateški plan razvoja Grada Imotskog  2019.-.2023. godine.Savjetovanje je otvoreno do 15.06.2019. godine

Strateški plan razvoja Grada Imotskog 2019-2023

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću Grad Imotski

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe dostave na zadanom obrascu (u prilogu) i to osobno ili putem pošte na adresu Grad Imotski,Ante Starčevića 23 , 21260 Imotski.

Pročitaj više ...

Poziv na prezentaciju Strateškog plana razvoja Grada Imotskog

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na prezentaciju Strateškog plana razvoja Grada Imotskog. Izrada Strateškog plana razvoja Grada Imotskog započela je 27.02.2019. godine i uključivala je izradu temeljite Analize stanja na području Grada Imotskog po pitanju gospodarskog sektora, društvenih djelatnosti te zaštite okoliša i infrastrukture. Rezultati Analize stanja grupirani su unutar temeljnih elemenata SWOT analize (snage, slabosti, prilike i prijetnje) i prezentirani na održanim radnim skupinama 05.04.2019. godine. U skladu sa zaključcima provedene Analize stanja i povratnih informacija sa održanih radnih skupinama definirane su strateške smjernice koje određuju razvojni pravac Grada Imotskog.

Pročitaj više ...