Grad Imotski – Objava

Na temelju članka 45. Statuta Grada Imotskog («Službeni glasnik Grada Imotskog» br. 2/09., 1/013. i 4/013.) gradonačelnik Grada Imotskog