Gradsko vijeće

                                                                                                                                                                                                                                         VIJEĆNICI GRADA IMOTSKOG

  • VII. sjednica Gradskog vijeća Grada Imotskoga                                                                                                                                                                      

 

 

 

Perica Tucak – predsjednik vijeća
Jurica Jažić
Bože Juroš
Mladen Majić
Damljan Vujčić
Mate Medvidović
Mirko Perkušić
Branislav Škeva
Mijo Zakarija
Maja Vican
Mario Milas
Bruno Rebić
Marina Perković Šantar
Ante Kukavica
Nediljko Škeva
Dražan Bilopavlović
Ivan Livajić