Iban

Poštovani,

Obavještavamo vas da je Grad Imotski promijenio poslovnu banku te je sada HRVATSKA POŠTANSKA BANKA  poslovna banka Grada Imotskog.

Novi IBAN (račun) Grada Imotskog je: HR42 2390 0011 8155 0000 3 i u uporabi je od 01.02.2018. godine.

Sve transakcije (uplate i isplate) vezane za Grad Imotski od navedenog datuma trebaju se obavljati preko novog računa, 

umjesto do tada važećeg IBAN-a: HR04 2500 0091 8155 0000 3