Javna nabava

Plan nabave roba usluga i radova za 2018.godinu

Plan nabave roba usluga i radova za 2018.godinu – I. Dopune

Plan nabave roba usluga i radova za 2018.godinu – II. Dopune

Izvješće javne nabave od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Izvješće javne nabave od 01.01.2017. do 30.06.2017.

Plan nabave roba usluga i radova za 2017.godinu

Izvješće o javnoj nabavi od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Izvješće o javnoj nabavi od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Izvješće o javnoj nabavi od 01.01. do 30.06.2015. godine

Izvješće o javnoj nabavi od 01.01.do 31.12. 2014.godine

Plan nabave 2013. godina