Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/2011, 64/2015, 112/2018), članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 123/2017, 98/2019, 144/2020), članka 45. Statuta Grada Imotskog („Službeni glasnik Grada Imotskog“ br. 2/09, 1/13, 4/13, 5/16, 2/17, 3/18, 3/21) te članka 5. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora („Službeni glasnik Grada Imotskog“ 4/22) Gradonačelnik Grada Imotskog raspisuje

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Share
Skip to content