Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21, 114/22) i članka 45. Statuta Grada Imotskog (“Službeni glasnik Grada Imotskog”, br. 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni tekst 2/17-ispravak – 3/18, 3/21), Gradonačelnik Grada Imotskog raspisuje

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija – televizijskih postaja u 2024. godini

Obrasci:

Obrazac 1

Obrazac 2

Izjava

Share
Skip to content