Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Imotskog u 2024. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Imotskog u 2024. godini

Na temelju članaka 53. i 54. Statuta Grada Imotskog („Službeni glasnik Grada Imotskog“ broj 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni tekst, 2/17, 3/18, 3/21) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Imotskog („Službeni glasnik Grada Imotskog“ broj 6/19), pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog, objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Imotskog u 2024. g.
Share
Skip to content