Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Božić u Imotskom 2023“

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Božić u Imotskom 2023“

Na temelju članka 6. Odluke o Zakupu javno prometnih površina („Službeni glasnik Grada Imotskog“ broj 7/20) i Odluke gradonačelnika Grada Imotskog KLASA: 610-01/23-01/04 URBROJ: 2181-3-02/01-23-1 od 10. studenoga 2023. godine, pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog, dana 17. studenoga 2023. godine objavljuje

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Božić u Imotskom 2023“

Položajna skica kućica na Trgu

Share
Skip to content