Kultura

Grad Imotski u okviru svog djelovanja brine o lokalnim potrebama stanovnika u području kulture i to kroz djelatnosti knjižnice, nakladničke, scenske, dramske, filmske, glazbene, muzejske i galerijske djelatnosti, kao i u području kulturnog amaterizma.

Programom javnih potreba u kulturi na području Grada Imotskog, za svaku proračunsku godinu utvrđuju djelatnosti u kulturi od lokalnog značaja i konkretni korisnici koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Imotskog. Javne potrebe u kulturi su:

  • poticanje i promicanje kulturnih manifestacija,
  • poticanje izdavaštva,
  • poticanje gajenja izvorne baštine i folklora,
  • dotacije udrugama u kulturi.

Korisnici programa za 2022. godinu

GLAZBENA ŠKOLA „ Dr. Fra. Ivan Glibotić

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

GRADSKA KNJIŽNICA „ Don Mihovil Pavlinović“

HRVATSKI PUHAČKI ORKESTAR „Gradska glazba Imotski“   čak 6x ponijeli naslov najboljeg puhačkog orkestra u Republici Hrvatskoj

USTANOVA ZA OBAVLJANJE NAKLADNIČKE DJELATNOSTI „Imotska krajina“

KU PISMO MOJA – manifestacija 14. susret klapa „Pismo moja“

KU PISMO MOJA – klapa „Neviste“

MANDOLINSKI ORKESTAR „Imotski“

HRVATSKI FESTIVAL MANDOLINISTA „Mandolina Imota“

UDRUGA „KAP“ IMOTSKI

KLAPA „GALLUNA“ IMOTSKI

Share
Skip to content