Naknada korisnicima osobne invalidnine

Korisnici osobne invalidnine ostvaruju pravo na naknadu u iznosu do 500,00 kuna godišnje ako ispunjavaju dodatni uvjet da sva primanja ostvarena po osnovi rada, mirovine, korištenja imovine, pomoći i naknada doplataka prema propisima iz sustava socijalne skrbi uključujući iznos osobne invalidnine kao i pomoći i naknada/doplataka prema drugim propisima mjesečno ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna. Isplata naknade iz vršit će se isključivo na tekuće račune korisnika prava. Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnosi se sa slijedećom dokumentacijom:

– dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima,

– preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu,

– preslika kartice s brojem tekućeg računa,

– preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o pravu na osobnu invalidninu. Korisnik ili član njegove obitelji zahtjev podnosi Gradu, a Gradonačelnik donosi rješenje o pravu na godišnju naknadu korisniku osobne invalidnine.  Ovo pravo ne mogu ostvariti umirovljenici koji imaju rješenje Grada o pravu na naknadu umirovljeniku. Korisnik i članovi njegovog kućanstva su dužni Gradu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na naknadu korisnicima osobne invalidnine, i to najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Share
Skip to content