Naknada za troškove stanovanja

 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruje korisnik zajamčene minimalne naknade (u daljnjem tekstu: ZMN). Uz zahtjev za ostvarivanje ovog prava korisnik obavezno mora priložiti:

– presliku rješenja Centra o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,

– preslike računa za komunalnu naknadu (obavezno) i za ostale troškove stanovanja (prema slobodnoj volji korisnika) kako je opisano  niže u tekstu. Sve se podnosi Gradonačelniku koji donosi rješenje o pravu na naknadu za troškove stanovanja.

Naknada za troškove stanovanja se u smislu Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Imotskog odnosi na troškove stanovanja propisane Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22). Korisnicima koji ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja primarno se podmiruju troškovi komunalne naknade i ostalih troškova Grada i tvrtke u 100%-tnom vlasništvu Grada, a potom im se podmiruje dio svih ostalih troškova stanovanja za koje su priložene preslike računa. Grad djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila usluge za prethodno navedene troškove.

Najmoprimac može ostvariti pravo na naknadu za troškove stanovanja (najamnine) iz ako uz zahtjev priloži ovjereni ugovor o najmu stana kojim dokazuje status najmoprimca te uvjerenje o prijavi boravišta na adresi iznajmljenog stana. Ne priznaje se pravo najmoprimcu za troškove najamnine, ukoliko je sklopio ugovor s bliskim srodnicima koji čine zajedničko kućanstvo (krvnim srodnicima u ravnoj lozi, otac, majka, u pobočnoj lozi brat, sestra, djed, baka).

Share
Skip to content