Natječaj za financijske potpore projektima udruga za 2017. godinu

Na temelju članka 45. Statuta Grada Imotskog («Službeni glasnik Grada Imotskog» br. 2/09 i 1/013 i 4/013.) gradonačelnik Grada Imotskog    r a s p i s u j e Natječaj za financijske potpore projektima udruga za 2017. godinu