Novorođenčad

Odluka o naknadi za novorođenu djecu na području Grada Imotskog

Za svu djecu rođenu na području RH postupak za ostvarenje  prava na naknadu za novorođeno dijete pokreće se putem sustava e-Novorođenče, prijavom djeteta u nekom od matičnih ureda u RH.

Za djecu rođenu izvan RH potrebno je predati Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom kako je navedeno u Odluci.

Share
Skip to content