Odluka o proglašenju Dana žalosti na području grada Imotskog

Odluka o proglašenju Dana žalosti na području grada Imotskog

Na temelju članka 45. Statuta Grada Imotskog („Službeni glasnik Grada Imotskog“ broj 2/09, 1/13, 4/13, 5/16-pročišćeni tekst, 2/17, 3/18, 2/21) gradonačelnik Grada Imotskog donosi odluku o proglašenju Dana žalosti na području grada Imotskog

Dan_žalosti_odluka
Share
Skip to content