Izmjene i dopune 2014-2015

                               Prijedlog za Javnu raspravu

                                            – TEKSTUALNI DIO: pdf

                                            – GRAFIČKI DIO:

                             1. Korištenje i namjena površina  pdf

                             2.1. Infastrukturni sustavi – Promet pdf

                            2.2. Infastrukturni sustavi – Pošta i telekomunikacije pdf

                            2.3. Infastrukturni sustavi – Energetski sustav pdf

                            2.4. Infastrukturni sustavi – Korištenje voda pdf 

                            2.5. Infastrukturni sustavi – Odvodnja otpadnih voda pdf

                            3.1. Uvjeti za korištenje , uređenje i zaštitu prostora

                                    – Područja posebnih uvjeta korištenja pdf

                           3.2.  Uvjeti za korištenje , uređenje i zaštitu prostora

                                    – Područja posebnih ograničenja u korištenju pdf

                           3.3. Uvjeti za korištenje , uređenje i zaštitu prostora

    – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite pdf

4.0. Pečat pdf

4.0 Građevinska područja pdf

4.0. Veza listova pdf