PROSTORNI PLAN UREĐENJA 2008

 

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

3.3.rezimi

 

 

 

 

 

3.2.rezimi

 

 

 

 

3.1.rezimi

 

 

 

 

 

Vodnogospodarski sustav – odvodnja otpadnih voda

2.5.odvodnja

 

 

 

 

 

Vodnogospodarski sustav – korišenje voda

2.4.voda

 

 

 

 

 

Energetski sustav

2.3.elektro

 

 

 

 

 

Pošta i telekomunikacije

2.2.tk

 

 

 

 

 

Promet

2.1.promet

 

 

 

 

 

Korištenje i namjena površina

1.namjena

 

 

 

 

 

Granice

0.granice-naselja

 

 

 

 

 

 

 

Građevinska područja – naselja

list1 list2 list3 list4 list5 list6 list7 list8 list9 list10 list11 list12 list13 list14 list15 list16 list17 list18 list19 list20 list21 list22 list23 list24 list25 list26 (1) list26 list27 list28 list29