Ured gradonačelnika

Turistička zajednica Imotski

Tajnik grada – Ivo Šućur, dipl. prav.

Ante Starčevića 23
21260 Imotski

Tel. 021/841125, 021/841078

Fax. 021/841409

ured-gradonacelnika@imotski.hr,

grad-imotski@st.t-com.hr