VII. sjednica Gradskog vijeća Grada Imotskog

Temeljem članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 2/09.1/013, 4/013, 6/15, 2/17)   s a z i v a m  VII.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog za dan 14. prosinca 2017. godine, s početkom u 19:00  sati  koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Imotskog.

 

 

 

 

Dokumenti:

Prijedlog Odluke o izmjeni Proračuna Grada Imotskog za 2017. Godinu – I. izmjene

Prijedlog Proračuna Grada Imotskoga za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020.g.

Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Imotskoga

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

Prijedlog izmjene Programa gradnje objekata i uređaja u gradu Imotskom za 2017.godine. – I izmjene

Prijedlog izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godine. – I izmjene

Prijedlog plana razvojnih programa grada Imotskog za razdoblje 2017. – 2019.godine – I izmjene

Prijedlog Plana razvojnih programa od 2018. – 2020.godine

Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Imotskog za 2018. godinu

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja u gradu Imotskom za 2018. godinu

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Imotskog za 2018. godinu

Prijedlog Programa o školstvu Grada Imotskog za 2018. godinu

Prijedlog Programa o socijalnoj skrbi Grada Imotskog za 2018. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Imotskoga za 2018. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Imotskog za 2018. godinu

 

 

 

 

Share
Skip to content