Vlastiti pogon

Upravitelj – Boro Jović, ecc.

Ante Starčevića 23
21260 Imotski

Tel. 021/843377
Fax. 021/841409

E-mail: pogon@imotski.hr