Poziv za VI. sjednicu gradskog vijeća Grada Imotskog

Temeljem članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 2/09.1/013, 4/013,6/15, 2/17)   s a z i v a m  VI.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog za dan 14. studenoga 2017. godine, s početkom u 20:00  sati  koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Imotskog.

Poziv za VI. sjednicu gradskog vijeća Grada Imotskog