Kategorija: Gradske ustanove

Muzej

Zgrada u kojoj se danas nalazi Muzej sagrađena je 1903. g. kao dio industrijskog arhitektonskog kompleksa najveće otkupne stanice duhana u Dalmaciji. Izgrađena je u doba Austro-Ugarske, u vremenu od 1888. do 1917. g. i služila je kao blagovaonica i prostor za dnevni odmor radnika. U prizemlju Muzeja nalazi se stalni postav podijeljen u cjeline koje prezentiraju povijest Imotske krajine od prapovijesti, antičkoga i ranoga srednjovjekovnog razdoblja do sredine 20. st. Antičko razdoblje predstavljeno je kamenim spomenicima: nadgrobnim stelama, votivnim zapisima, mozaicima i kamenom plastikom, te metalnim predmetima nakita, oruđa i oružja. Razlog brojnosti antičkih nalaza jest rimska cesta koja je prolazila kroz prostor Imotske krajine, spajajući glavne gradove rimske provincije Dalmacije – Salonu i Naronu. Kasna antika i ranosrednjovjekovno razdoblje predstavljeno je nalazima iz ranokršćanskih bazilika. Osobito se ističe pleterna plastika koja govori o prisutnosti Hrvata na ovom području već od 8. st. Izlošci Kulturno-povijesne zbirke prate razvoj grada Imotskog, s naglaskom na razdoblje kraja 19. i početka 20. st. kada grad dosiže gospodarski napredak i procvat građanskog života. Etnografski postav posvećen je imotskom selu. Osim predmeta iz seoskih kućanstava, tu je imotska narodna nošnja i mnogi tkani predmeti koji su se koristili u svakodnevnom životu. Zanimljivo je da su Imoćanke uzgajale dudov svilac i kod kuće izrađivale svileni konac kojeg su koristile u šivanju i vezenju. Odjel duhana sadržava predmete vezane za duhansku proizvodnju koja je nekada bila važna gospodarska djelatnost ovog kraja. Velik broj seoskih domaćinstava uzgajao je duhan, u ovom kraju proizvodile su se i lule, a budući da je i sama zgrada Muzeja dio industrijskog kompleksa za obradu duhana, na jedinstveni se način uklapa u priču o toj djelatnosti. Muzej ima velik broj primjeraka novca iz antike, srednjeg vijeka i doba Austro-Ugarske, ali oni nisu izloženi. U galerijskom prostoru na prvom katu zgrade održavaju se povremene izložbe. MUZEJSKE ZBIRKE: Arheološka zbirka; voditelj: Branimir Leko arheološka Etnografska zbirka; voditelj: Branimir Leko etnografska Kulturno-povijesna zbirka; voditelj: Branimir Leko povijesna Numizmatička zbirka; voditelj: Branimir Leko numizmatička Zbirka fotografija; voditelj: Branimir Leko povijesna Arheološka zbirka; voditelj: Branimir Leko arheološka Etnografska zbirka; voditelj: Branimir Leko etnografska Kulturno-povijesna zbirka; voditelj: Branimir Leko povijesna Numizmatička zbirka; voditelj: Branimir Leko numizmatička Zbirka fotografija; voditelj: Branimir Leko povijesna Voditelj: Branimir Leko, muzejski pedagog Bruna Bušića 41, 21260 Imotski RADNO VRIJEME ponedjeljak – petak: 7 – 15 h Tel: 021/841-766 Fax: 021/841-766 e-mail: zavicajni.muzej.imotski@gmail.com
Pročitaj više ...

Javna vatrogasna postrojba

Javna vatrogasna postrojba Grada Imotskoga je profesionalna vatrogasna postrojba koja djeluje na području Grada Imotskoga obavljajući vatrogasnu djelatnost kao javnu službu u skladu sa Zakonom o vatrogastvu. Postrojbu je osnovao Grada Imotski svojom Odlukom o osnivanju javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Imotskoga od 31. prosinca 1999. godine kako bi u okviru vatrogasne djelatnosti skrbila o potrebama i interesima građa na ovom području. Postrojba se sastoji od postaje središnja koja se nalazi u Ulici Nikole Šubića Zrinskoga 16 u Imotskom.

Pročitaj više ...

Dječji vrtić Imotski

Dječji vrtić Imotski temelji svoj rad na Zakonu o predškolskom odgoju (NN 10/97) i Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (NN 7/8, 1991.). Temelj  rada je humanistički pristup usmjeren na dijete i zadovoljavanje svih njegovih potreba, kako bi steklo kompetencije za daljnji razvoj. Osnivači Vrtića su Grad Imotski i Općina Proložac.

Djeluje na tri lokacije, i to:

Matični vrtić u Imotskom – osam skupina 10-satnog programa (dvije jaslične) i jedna skupina 6-satnog programa

Pročitaj više ...

Gradska knjižnica i čitaonica „Don Mihovil Pavlinović“

Gradska knjižnica i čitaonica „Don Mihovil Pavlinović“ kulturno je i informacijsko središte Imotske krajine koje građanima osigurava pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode.

U našim prostorima nalazi se 18 000 knjiga. U Knjižnici postoji predškolski odjel, odjel školske literature, srednja škola, odjel za odrasle te arhiv knjiga. Na odjelu za odrasle naši korisnici rijetko odlaze razočarani. Uvijek pronađu nešto za sebe bilo knjige za razbibrigu ili stručno štivo. U odjelu arhive koji se nalazi u potkrovlju nalaze se stare vrijedne knjige koje se danas gotovo i ne tiskaju. Nerijetko se nađu oni kojima baš takve knjige trebaju. Otvaramo im potom ta vrata Knjižnice i svesrdno im pomažemo.

Pročitaj više ...

Pučko otvoreno učilište

Pučko otvoreno učilište je kulturno prosvjetna ustanova.
Osnovano je 1975. god.

Djelatnost koja je u počecima djelovanja Učilištem bila obuhvaćena je osnovno obrazovanje odraslih. U to vrijeme spomenuta djelatnost pokazala se izuzetno potrebnom. Veliki broj građana nakon osnovnoškolskog obrazovanja u Učilištu, dalje se nastavilo školovati. Stekli su zanate, a neki su dogurali i do fakultetskih diploma.
Kulturna djelatnost

U vrijeme kada televizija nije bila toliko raširen medij, a video gotovo da nije niti postojao, kazalište je bilo svojevrsni prozor u svijet. Pri Učilištu je tada djelovao «Klub 19» amaterska skupina glumaca, pok. Ilija Zovko, Ante Šućur i Stjepan Brečić.

Pročitaj više ...