Javna vatrogasna postrojba

Javna vatrogasna postrojba Grada Imotskoga je profesionalna vatrogasna postrojba koja djeluje na području Grada Imotskoga obavljajući vatrogasnu djelatnost kao javnu službu u skladu sa Zakonom o vatrogastvu. Postrojbu je osnovao Grada Imotski svojom Odlukom o osnivanju javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Imotskoga od 31. prosinca 1999. godine kako bi u okviru vatrogasne djelatnosti skrbila o potrebama i interesima građa na ovom području. Postrojba se sastoji od postaje središnja koja se nalazi u Ulici Nikole Šubića Zrinskoga 16 u Imotskom.

Kontakt:  Zapovjednik: Stipe Zec , tel: 021 – 670/343

Nikole Šubića Zrinskoga 16, 21260 Imotski

Tel: 021 – 842/271,   Fax: 021 – 670/342

www.jvp-imotski.hr