Kategorija: Komunalni poslovi

Uređenje okoliša u gradu i zaseocima

Ovih dana zaposlenici komunalnog pogona i radnici javnih radova rade na čišćenju i uređenju okoliša u  Imotskom i zaseocima koji pripadaju samom gradu. Tako su dosad uređene lokacije na potezu od Osnovne škole do groblja Gospe od Anđela u samom gradu, okoliš na prostoru zgrada bivše režije duhana Dogana,  trotoar od zaseoka Zdilari do izlaza na državnu cestu D60 kod Vukadinovića i novi put od crkve sv.Roka do Vinjana Donjih. Radovi se nastavljaju čišćenjem pristupnih puteva na ulazima u zaseoke koji pripadaju Gradu Imotskom kao i uređenjem zapuštenih prostorija.

Pročitaj više ...

Ssatanak o rješavanju prometnih problema na području Imotskoga

Na sastanku gradonačelnika Imotskoga Ivana Budalića, njegovih zamjenika Vice Čikeša i Milana Zdilara te predsjednika Gradskog vijeća Grada Imotskoga Perice Tucaka i njegova zamjenika Branislava Škeve s dožupanom Antom Šošićem, direktorom Hrvatskih cesta Split Nevenom Matijevićem, ravnateljem Županijske uprave za ceste Petrom škorićem te Zlatkom Čaljkušićem, voditeljem organizacijske jedinice građenja Županijske uprave za ceste dogovoreni su konkretni pomaci prilikom rješavanja prometnih problema u Imotskom.

Pročitaj više ...