Uređenje okoliša u gradu i zaseocima

Ovih dana zaposlenici komunalnog pogona i radnici javnih radova rade na čišćenju i uređenju okoliša u  Imotskom i zaseocima koji pripadaju samom gradu. Tako su dosad uređene lokacije na potezu od Osnovne škole do groblja Gospe od Anđela u samom gradu, okoliš na prostoru zgrada bivše režije duhana Dogana,  trotoar od zaseoka Zdilari do izlaza na državnu cestu D60 kod Vukadinovića i novi put od crkve sv.Roka do Vinjana Donjih. Radovi se nastavljaju čišćenjem pristupnih puteva na ulazima u zaseoke koji pripadaju Gradu Imotskom kao i uređenjem zapuštenih prostorija.