Grad se sprema za najavljenu hladnoću i snijeg

Grad Imotski sprema se za najavljenu hladnoću i mogući snijeg. Gradonačelnik Ivan Budalić održao je sastanak s načelnikom Stožera civilne zaštite Vicom Čikešom, gradskim službama i Javnom vatrogasnom postrojbom. Za subotu, 24. veljače, sazvan je sastanak Stožera civilne zaštite, na kojemu će biti riječi o raspoloživim tehničko-materijalnim sredstvima i samom održavanju grada. Službe će, u slučaju nevremena, osiguravati pristup objektima od javnoga interesa. Građani će o svim događajima i postupanjima biti obaviješteni sredstvima javnoga priopćavanja. Pozivaju se građani da osiguraju zaštitu vodomjera i sredstva za ogrjev.