Gradonačelnik Ivan Budalić potpisao ugovor o isporuci/prihvaćanju vode

Imotski gradonačelnik Ivan Budalić potpisnik je jednoga od triju ugovora o isporuci i prihvaćanju vode za tri takozvana presječena sustava. Radi se o vodoopskrbnim sustavima koji su presječeni državnom granicom. U ime svih nadležnih jedinica lokalne samouprave suvlasnika Vodovoda Dubrovnik d.o.o, i nadležnih isporučitelja vodne usluge potpisali gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković te načelnik Općine Neum Živko Matuško i direktorica Komunalnog Neum d.o.o. Ljuba Goluža, zatim gradonačelnik Grada Vrgorca Ante Pranić te načelnik Općine Ljubuški Nevenko Barbarić i direktor isporučitelja vodne usluge Parkovi d.o.o. Ljubuški, Vedran Markotić, dok je treći ugovor potpisao gradonačelnik Grada Imotskoga Ivan Budalić, u ime svih jedinica lokalne samouprave suvlasnika Vodovoda Imotske krajine d.o.o. i načelnik Općine Posušje Branko Bago.

Naime, u okviru dugogodišnje bilateralne vodnogospodarske suradnje temeljem Ugovora o uređenju vodnogospodarskih odnosa između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine iz 1996. godine, sklopljen je i Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom – Ugovor o presječenim sustavima, na temelju kojega zainteresirane stranke – isporučitelji vodnih usluga i nadležne jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine obiju država, čiji sustavi javne vodoopskrbe su presječeni državnom granicom- potpisuju provedbeni ugovor o isporuci i prihvaćanju vode.