Javni poziv za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost

Na temelju Odluke  gradonačelnika Grada Imotskog od 20. svibnja 2019. godine (Klasa: 602-01/19-01/03 Ur. broj: 2129/01-02-19-01) Jedinstveni upravni odjel Grada Imotskog objavljuje

Javni poziv za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost