Nastavljaju se aktivnosti na projektu izgradnje kanalizacijskog sustava Imotske krajine, kojega sufinancira Europska unija

 

U odmakloj je fazi izrada projektno – studijske dokumentacije vezane uz projekt „Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracija Imotski“, za koju Grad Imotski izdvaja 300.720,00 kn.

Prvi natječaji za izvođače radova trebali bi biti raspisani krajem 2018. godine, rečeno je na sastanku u imotskoj Gradskoj vijećnici, kojemu su nazočili Krešimir Nevistić –  zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, Mario Šiljeg – državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike, predstavnici projektno – konzultantske tvrtke Hidroing d.o.o. te Grada Imotskog i Vodovoda Imotske krajine.

Do sada je, također, izvedeno i cjelovito snimanje CCTV kamerom postojećega stanja odvodnje Grada Imotskoga, a utvrđena je i potreba rekonstrukcije i sanacije većine sustava odvodnje Grada. Nositelj projekta je Vodovod Imotske krajine u suradnji s Hrvatskim vodama, Gradom Imotskim te susjednim općinama, a preliminarna procjena troškova izgradnje iznosi 213 milijuna kuna. Projekt se sufinancira sredstvima EU fondova preko 70% dok ostatak investicije financiraju Vodovod Imotske Krajine, Hrvatske vode i  Republika Hrvatska.

Projekt obuhvaća naselja područja Grada Imotskog i općina Podbablje, Proložac, Runovići i Zmijavci. Izgradit će se oko 114 kilometara kanalizacijske mreže, a dio postojeće mreže, u iznosu od 4 kilometra, bit će rekonstruiran. Izgradit će se i 15 crpnih stanica te oko 9 kilometara tlačnih cjevovoda. Dogradit će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, uspostavit će se daljinski nadzor upravljanja cjelovitoga sustava, a nabavit će se i oprema za održavanje sustava javne odvodnje. Obuhvaćena je i izgradnja kontrolno mjernih okana te rekonstrukcija vodovoda oštećenih tijekom izgradnje kanalizacijske mreže.

Uspostavit će se i sustav daljinskoga upravljanja vodoopskrbnoga sustava vodovoda Imotske krajine. Članovi užega projektnoga tima su Marko Klarić iz Hrvatskih voda, Tanja Zujić iz Vodovoda Imotske krajine te Petra Šućur iz Grada Imotskoga.