Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Imotski

Na sjednici održanoj 22.travnja 2016.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Imotski sukladno Pravilniku o upisu djece u vrtić, te o pravima i obvezama roditelja donosi natječaj za upis djece u Dječji vrtić Imotski za pedagošku godinu 2016./2017.g.

 

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Imotski