Nova organizacija gradske uprave

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i sistematizaciji radnih mjesta donesena su rješenja o rasporedu svih službenika.

U Jedinstvenom upravnom odjelu kojem je na čelu pročelnik dipl. iur. Ivica Žužul, ustrojena su tri Odsjeka. Voditeljica Odsjeka za financije je dipl. oec. Petra Šućur, Odsjek za komunalno gospodarstvo vodi dipl. oec. Jozo Škeva dok je v.d. Odsjeka za poslove ureda Gradonačelnika  dipl. oec.Vlade Sočo. Vlastitim pogonom rukovodi privremeni upravitelj Predrag Patrlj.

Novi ustroj gradske uprave s kontakt podacima pročelnika i voditelja odsjeka naznačen je na službenoj stranici Grada Imotskog u rubrici „ORGANIZACIJA GRADA“.