Novi koraci u zdravstvenoj skrbi stanovnika Imotske krajine

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisao je natječaj za prijam u stani radni odnos 12 medicinskih sestara za rad u budućem stacionaru u Domu zdravlja u Imotskom. Također, dogovoren je rad još jednoga pedijatrijskoga tima, koji će raditi u suprotnoj smjeni i koristit će ordinaciju zamjenika gradonačelnika Imotskoga dr. Vice Čikeša. Na takav način radit će se do uređenja nove ordinacije.
Županija će financirati i specijalizaciju za jednoga internista, okulista, ginekologa i fizijatra. Oni bi, po završetku sepcijalizacije, radili u Imotskom. Doznaje se i da su u tijeku popravci građevinskih nedostataka u prostorijama budućeg stacionara te se očekuje ekipiranje tima koji će u njemu raditi.