Obavijest o o održavanju intervjua

Na temelju članka 20. st. 4. a u svezi sa člankom 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu inkasatora/inkasatorice na parkiralištu u Vlastiti pogon grada Imotskog dana 14. siječnja 2016. godine…

– Obavijest o održavanju intervja na radno mjesto inkasatora – PDF