Obavijest o održavanju intervjua

Na temelju članka 20. st. 4. a u svezi sa člankom 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu dostavljača/dostavljačice u Boom Beach apk download Ured gradonačelnika grada Imotskog dana 27. studenog 2015. godine d o n o s i

 

Obavijest o održavanju intervjua za prijem dostavljačice – pdf