Obavijest o održavanju intervjua

Na temelju članka 20. st. 4. a u svezi sa člankom 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem vježbenika na poslove zaštite na radu u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalne djelatnosti Grada Imotskog dana 20. listopada 2016. godine d o n o s i

Obavijest o održavanju intervjua vjezbenika zastite na radu