Obavijest o održavanju intervjua

Na temelju članka 20. st. 4. a u svezi sa člankom 24. st. 5.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08,61/11 i 04/18) 

Obavijest o održavanju intervjua za pročelnika JUO