Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Na temelju članka 45. Statuta Grada Imotskog ( „Službeni glasnik Grada Imotskog“ br.2/09, 1/013, 4/013 i 5/016 – pročišćeni tekst 2/017 – ispravak) gradonačelnik grada Imotskog donio je 07. Studenog 2017. g. Odluku o imenovanju  Petre Šućur kao službenice za informiranje u Gradu Imotskom.