Odluka o poništenju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Imotskog

Poništava se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – poslovna zgrada u Imotskom

Odluka o poništenju natječaja