Pomoćnik ministra zaštite okoliša Igor Kreitmeyer sa suradnicima boravio u Imotskom

Na poziv gradonačelnika Ivana Budalića u petak je u Imotskom na radnom sastanku boravio pomoćnik ministra zaštite okoliša Igor Kreitmeyer sa suradnicima.  Sastanku je nazočio i Domagoj Lažeta iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije “More i Krš”.  Razgovaralo se na temu spomenika prirode i zaštićenih krajobraza Modro i Crveno jezero, a istaknuto je i kako će se davno utvrđene granice zaštićenog krajobraza po geodetskom elaboratu dodatno definirati. Dogovorena je i daljnja suradnja na zaštiti jezera i zaštićenog krajobraza kao i skrb o ovim važnim prirodnim resursima.